Onderwerpregel: Hoe wordt uw gemeente reumavriendelijker?

Beste lijsttrekker,

Eén op de negen mensen in Nederland heeft een vorm van reuma, dus ook in uw gemeente. De verkiezingen komen eraan: u heeft de komende tijd de kans om écht iets voor mensen met reuma te betekenen!

De reumavriendelijke gemeente

Wat zou het mooi zijn als gemeente de meest reumavriendelijke gemeente van Nederland wordt. Dan zijn in ieder geval deze zaken goed op orde:

1. Reumavriendelijk sporten en bewegen: voor mensen met reuma is bewegen essentieel om actief mee te doen in de maatschappij. Stimuleer en faciliteer aangepast sporten en bewegen. Bijvoorbeeld door in samenwerking met bestaande sportverenigingen sporten specifiek voor mensen met reuma aan te bieden, maar ook door in de openbare ruimte te zorgen voor voldoende wandel- en fietspaden.

2. Betere communicatie en informatievoorziening: goed zorgbeleid begint met goed geïnformeerde zorgverleners. Zorg voor deskundige scholing van wmo-consulenten en andere hulpverleners op het gebied van reuma en de impact daarvan op het dagelijks leven. Laat daarnaast duidelijk en proactief zien welke sociale voorzieningen en vergoedingen er zijn voor mensen die hulp nodig hebben. Tot slot: ga in gesprek met mensen met reuma, bijvoorbeeld via een lokale reumapatiëntenvereniging, om te horen wat er in uw gemeente leeft.

3. Een reumavriendelijke drempelvrije en toegankelijke omgeving: een drempelvrije omgeving gaat niet alleen om de goede toegankelijkheid van stoepen en fietspaden. Ook het openbaar vervoer en regiovervoer zijn aandachtspunten. Bushaltes die worden opgeheven zorgen ervoor dat mensen met reuma verder moeten lopen en misschien wel helemaal niet meer de deur uit durven. Ook de toegang tot openbare gebouwen via deuren met zware drangers is niet bepaald reumavriendelijk.

Als uw partij meedoet met de coalitieonderhandelingen, dan hoop ik van harte dat deze aanbevelingen worden meegenomen in het collegeakkoord!

Meer weten?

Deze punten blijken uit onderzoek van het Reumafonds onder 2.228 mensen met reuma. Kijk op ‘Reumavriendelijke gemeente’ voor meer informatie en de onderzoeksresultaten.

Met vriendelijke groet,

Een inwoner uit uw gemeente

P.S. Via #reumavriendelijk kunt u deze actie ondersteunen op Twitter en Facebook.